lørdag 22. april 2017

Implantatbehandling i Krakow


Et trygt, et rimelig og ikke minst et veldig godt medisinsk alternativ for å gjennskape naturtro tenner.

Behandling med implantater er trygt og effektivt og i de fleste tilfellene den beste løsningen for å erstatte manglende tenner. Når man ønsker å erstatte enkeltstående tenner, flere etter hverandre eller hele tannsett så er teknikken med å benytte implantater en veldig god og trygg måte. Ved vår klinikk utføres slike prosedyrer utelukkende av spesialister innen oralkirugi/implantologi og/eller med doktorgrad innen kirurgi. Samtlige av våre tre kirurger har gått gjennom minimum tre års spesialistutdannelse og oppfyller med dette krav fra bl.a.  HELFO for å være godkjente behandlere innen kirurgi.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Ett implantat består av tre deler. En imlantatskruve, en distanse og en krone. Når implantat-skruven opperes inn i kjevebeinet så bruker vi lokalbedøvelse og selve inngrepet er helt smertefritt. Hvis ønskelig så tilbys det også sedoanesti, under oppsyn av anestesilege. Les om denne muligheten her.

Implantat i krakow

Når vi utfører selve implantasjonen vil vi først ha tatt et CT-bilde som viser hvor vi best kan plassere selve skruven. Et slikt bilde gir oss et tre dimensjonalt bilde av pasientens kjevebein, slik at vi ser høyden, bredden og dybden av beinet i det aktuelle området. Vi får også en indikasjon på tettheten i beinmassen. På denne måten vet vi nøyaktig hvor mye motstand vi møter, hvor implantatet skal settes inn og hva slags type implantat (lengde, bredde) som passer best.Implantatbehandling i Krakow
Dette er 3D bilder tatt med vår CT-scan. På bildene til venstre ser vi overkjeven sett fra undersiden (i to forskjelige høyder). På bildene til høyre ser vi implantasjonsmodeller på hvordan vi øsnker å se de i kjvebeinet, mens de to bildene i midten viser bl.a. høyden på kjevebeinet og avstand opp til bihulen på pasientens venstre side i overkjeven. best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland

Alle som får satt inn implantater ved vår klinikk får utstedt ett implantasjonspass. Dette fungerer som en garantisedel og hvilken som helst klinikk som fører samme system som oss vil kunne vite hva slags type implantat som er satt inn og i hvilken posisjon implantatet sitter. Alle våre systemer (fem i tallet) har med seg ett slikt internasjonalt garanti pass, og alle våre systemer er vel annerkjente og brukes over hele verden.

Hva er et tannimplantat? Hvordan virker det?
Et tannimplantat har som formål å erstatte en manglende tann på en mest mulig naturlig måte og gi en ny tann mest mulig like egenskaper som den tannen som satt der fra før. I dag er implantasjon den beste måten å få erstattet tapte tenner på og gir det mest naturtro resultatet både i funksjonalitet og i estetik.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Ved å benytte seg av implantasjon får man en tann som har feste i kjevebeinet som en naturlig rot og som gir kjevebeinet en naturlig belastning. Dette er i motsetning til alternativene med broer og proteser som ikke gir denne belastningen på kjevebeinet.

Det er nettopp denne belastningen på kjevebeinet som gjør at beinet bevares på best mulig måte og man slipper beintap som igjen fører til problemer med nabotenner og ved at «aldringsrynker» kommer tidligere enn det som er strengt tatt nødvendig med at kjeveområdet krymper og det blir overflødig hud i dette området.

Når implantat skruven er operert inn i kjevebeinet, så vil denne skruven integreres med naturlig bein. Denne prosessen skjer ved at skruven har en membrand som gjør at prosessen med å skape bein kan lage nytt bein og trenge inn i ett hulrom av implantatet å gjøre selve skruven til en kompakt del av selve kjevebeinet.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Når denne prosessen er ferdig (fra to til seks måneder) så kan de to andre komponentene settes på plass.

Hva er implantat behandling?
Implantat-skruven er laget av titan. Titan er et bio-kompatibelt materiale som ikke fremkaller alergiske reaksjoner. Det er heller ikke problemer knyttet til eventuelle MR undersøkelser og de vil ikke virke forstyrrende verken ved MR eller ved CT-scan.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Se en illustrasjon på prosedyrene rundt hele prosessen med ett implantat her.

Hva er fordelene og ulempene ved implantatbehandling?
De store fordelene med implantatbehandling er som følger:

• Estetisk og  funksjonelt så vil ett implantat erstatte en manglende tann på den beste måten. En ny tann over ett implantat vil se ut som en som den originale tannen og den vil fungere på samme måte både ved at den belaster kjevebeinet på samme måte og pasienten slipper å forholde seg til en ny hverdag, med enten en bevegelig løsning (protese) eller ved at alle tennene ikke føles like når man biter (ved bro)
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
• Man slipper å behandle og skade nabotenner for å få erstattet en manglende tann (som er nødvendig ved bro-løsninger og også delvis ved proteseløsninger

• Ett implantat tar vare på kjevebeint i det området det er satt inn og stimulerer beinet på en slik måte at man slipper forvitring

• Implantater kan brukes sammen med andre type behandlinger, som f.eks. avtagbare proteser, hvor implantatet brukes som et festepunkt og på den måten øker stabiliteten og komforten ved bruk av protese
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
• Ved implantasjonsbehandling så sier vi gjerne at man går for en “evig løsning”. Det betyr at både økonomisk og helsemessig får en gevinst ved at man i utgangspunktet slipper fremtidige problemer med slike tenner. Samtidig så kan man bygge videre på slike løsninger og man slipper å begynne på nytt hver gang man får problemer med sine tenner

Ulemper ved implantatbehandling:

• Sammenlignet med konvensjonelle metoder (broer og proteser), er behandlingstiden lengre og strekker seg over ett lengre tidsrom

• Det er ett større inngrep, som igjen betyr høyere risiko for at behandlingen ikke blir vellykket. Det kan f.eks. være at implantatet ikke integreres i kjevebeinet, eller ved at det oppstår postoperative komplikasjoner i form av betennelse store hevelser ol.

Kontraidikasjoner for implantatbehandling 
Vi ønsker ikke å utføre implantasjon når:
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
• For veldig unge pasienter der utvikling av beinmasse er en pågående prosess
• Pasienter som er gravid
• Svært dårlig beinmasse. Enten i form av tetthet, eller ved at de ikke eksisterer
• For pasienter som røyker mye. (Varmeutviklingen i munnhulen ved røyking kan skade helningsprosessen)
• For pasienter med sterkt utviklet bruksisme (Tanngnisning)
• For pasienter som har høyt konsum av alkohol eller som går på sterke medisiner  eller bruker narkotika


Implantatbehandling er i dag veldig sikkert, men har likevel med seg en hvis risiko. Vanligvis så ligger suksessfaktoren på mellom 95 til 97%. Ved vår klinikk og spesielt for reisende pasienter så har vi lagt oss på en politikk der vi ikke ønsker å ta noen sjanser. Dette betyr at vi har en enda høyere suksessfaktor, men at vi desverre vil avvise en del pasienter som vil og kan bli behandlet andre steder. For sistnevnte er dette spesielt pasienter som ønsker implantasjon i overkjeven og som har lite/dårlige bein og gjerne i kombinasjon med bruk av medisiner og/eller har medisinske indikatorer som vanskeliggjør implantasjon.

Mellom behandlingene i Krakow
Ett spørsmål vi ofte får er hva gjør man mellom selve implantatet er satt inn til selve kronen kommer på? Er det mulig å få laget midlertidige løsninger så man kan bite, smile og leve som normalt?
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Det korte svaret på dette er ja. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å lage midlertidige proteser, midlertidige broer (i plastikk eller glassfiber) eller andre kombinasjonsløsninger slik at pasienten slipper å gå uten tenner mens man venter på at implantatet skal integreres i kjevebeinet og bli klar for å lage en ny tann.

Det som imidlertid er viktig er at man ikke kan belaste dette området alt for hardt. Det gjelder spesielt de første dagene (7 til 14 dager) etter selve ingrepet da vi ønsker at området der implantatet er satt inn får mest mulig vile slik at integreringsprosessen kommer i gang.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Etter at den første perioden er over og såret har grodd og stingene er fjernet så vil det i de aller fleste tilfellene ikke være noe problemer å bruke slike midlertidige løsninger. Man skal likvel være forsiktig med å ikke bruke de for mye og for hardt men kun når man har bruk for deg og i henhold til legens anbefalinger.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Hvem kan utføre implantasjon kirurgi?
Ved vår klinikk har vi i alt tre kiruger og alle har minimum tre års spesialistutdannelse etter standard tannlegeutdannelse.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Samtlige av våre tre kirurger har lang erfaring med oralkirurgi og deltar årlig på både nasjonale og internasjonale kurs, seminarer og konferanser for å holde seg oppdatert.

Møt DENTestetica team av spesialister i implantologi og protetikk:
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland


Marcin Dylag

Marcin Dyląg DDS

Spesialist i tannkirurgi


Hva er kostnaden for implantatbehandling?
Engangskostnaden ved implantasjonsbehandling er gjerne høyere enn for alternativene ved protese eller ved broer.

Vi sier likevel at på lang sikt så vil implantasjon være en bedre økonomisk løsning da det både tar vare på egne tenner og kjevebein bedre, forebygger fremtidige problemer og hvis man får andre problemer så kan man bygge videre på allerede ett fungerende fundament.

Det er en rekke type behandlinger som er mulig. Eksempelvis så kan det erstattes en enkelt tann med hjelp av ett implantat. Det kan også brukes for å erstatte tre-fire tenner med hjelp av to implantater.

Det er også mulig med større rekonstruksjoner da med fire eller flere implantater hvor det lages broer, proteseser eller kombinasjoner av dette over slike implantater.

Hva avgjør prisen
Mens ett enkeltstående implantat i dag koster i underkant av 1.100 euro, så er det en del ting som kan gjøre ingrepet dyrere.

• Manglende kjevebein

• Implantasjon i overkjeven der implantasjon kommer i konflikt med bihulene

• Generelt dårlig klima i munnhulen i form av betenelser, syster etc.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
• Dårlig tannhygiene og generell dårlig tannhelse

• Mye amalgam i eksisterende tenner

#KarolinąKuśnierz #wypełnienie #podkreślenie #estetycznej #szczególnym #medycyny #kusnierz #dentestetica #krakow #Estetycznych  #medycyny #invisalign #cracow #dentaltrips #beauty #botox #dentistbotox #botoxkrakow
#invisalignbride #mrinvisalign #stomygen
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
www.dentestetica.pl
www.dentestetica.com
www.dentestetica.no
www.denpro.no
www.dentaltrips.ie

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar