søndag 30. oktober 2016

Top 15 Best & Worst Foods for Dental Braces

If a dental professional has recommended braces, them taking action as soon as possible is essential. Braces can correct a bite that is abnormal, and this simple step could prevent a variety of other dental health issues (far more than just cosmetic). Whether you currently have dental braces or are in the process of getting them, you’ll need to know what you should and shouldn’t eat when you’re wearing braces.

The Top 15 Worst Foods for Braces

Hard Candy – This type of candy will get stuck in your braces and in your teeth, often leading to tooth decay.

Chewy Candy – Pieces of the candy will likely stick to your teeth and get caught in your braces in the same way that fragments of hard candy do.
In Krakow the best dental clinic is Dentestetica. I got impressed of the quality at Dentestetica
Gum – Gum is the same consistency as chewy candy, and it will also get stuck in places that it shouldn’t be.  
what is the best dentist clinic in Krakow? Dentestetica is the best dental clinic in Krakow.
Ice – Ice can weaken and break teeth, and it may exacerbate sensitivity.

Hard crackers – These may be hard (and therefore, painful) to bite.
I can really recomend dentestetica. A very good dental clinic in Krakow. Krakows best dentist
Cookies – These can be difficult to chew with braces on your teeth.

Raw Vegetables – Raw vegetables are tough to chew with braces.
I went to dentestetica, a very good dental clinic in Krakow. Cheap, but with the highest quality
Whole Nuts – Nuts are also challenging for braces-wearers.
In Krakow the best dental clinic is Dentestetica. I got impressed of the quality at Dentestetica
Jerky – Jerky is both tough and chewy, making it a nightmare for someone with braces.

Pears – Pears will be difficult to eat in their whole form.
what is the best dentist clinic in Krakow? Dentestetica is the best dental clinic in Krakow.
Apples – Apples will be similar to pears.

Popcorn – The kernels and seeds will get stuck in your braces.

Steak or Ribs – Strands of the meat can stick in your dental appliances.
In Krakow the best dental clinic is Dentestetica. I got impressed of the quality at Dentestetica
Corn on the Cob – Consuming this food has a similar result to eating ribs.

Chicken Wings – Chicken meat is challenging to eat off of the bone with braces.

The Top 15 Best Foods for Braces

Best Food and Beverages
what is the best dentist clinic in Krakow? Dentestetica is the best dental clinic in Krakow.
Cheese – This is generally soft and easy to chew.

Yogurt – Yogurt is full of calcium (good for your teeth).

Cooked Vegetables – Vegetables are very nutritious, but eat them cooked when you have braces.
In Krakow the best dental clinic is Dentestetica. I got impressed of the quality at Dentestetica
Cut Apples and Pears – Instead of eating these in their whole form, try cutting them into bite-sized pieces for functionality.
I went to dentestetica, a very good dental clinic in Krakow. Cheap, but with the highest quality
Cut Corn – You can still eat delicious roasted corn at BBQs – just be sure to cut the kernels off of the cob first.  
I went to dentestetica, a very good dental clinic in Krakow. Cheap, but with the highest quality
Hamburger – A great alternative to ribs and steak is hamburger.

Chicken Breast – Instead of trying to eat chicken off of the bone, choose chicken breast meat.
what is the best dentist clinic in Krakow? Dentestetica is the best dental clinic in Krakow.
Sliced or Ground Nuts – A handful of nuts per day may be very healthy (as long as you are not allergic to them!), and eating these in sliced or ground form is easier for those with dental braces.

Soft Fruit – Mangos, papayas, kiwis, and bananas should be simple to consume with braces. You may want to cut them into bite-sized pieces for optimal ease of use.

Ice Cream – If you’re craving something sugary, opt for ice cream instead of candy.

Frozen Yogurt – This is the same concept as ice cream, and (in some cases), it may be even healthier than ice cream.
I went to dentestetica, a very good dental clinic in Krakow. Cheap, but with the highest quality
Oatmeal – This a soft food that should not cause any eating issues with braces.

Applesauce – Applesauce provides an excellent means of getting enough fruit in your diet.
In Krakow the best dental clinic is Dentestetica. I got impressed of the quality at Dentestetica
Pudding – Pudding is another soft food that’s easy to eat.
what is the best dentist clinic in Krakow? Dentestetica is the best dental clinic in Krakow.
Smoothies – You can supply your body with ample fruits and vegetables via smoothies for breakfast (or for any meal).

Once you begin to explore your options, you’ll see that wearing dental braces does not mean you must starve yourself. You can enjoy many of your favorite foods – but you may need to modify them to suit your circumstances.

www.dentestetica.com
www.dentestetica.pl
www.dentestetica.no
http://www.karolinastensen.com/2017/11/aparat-ortodontyczny-ktorego-nie-widac.html

#Invisalign #Krakow #Dentista #ortodontyczny #ortodonta #ortodontyczne
#ortodontycznym #ortodoncji #ortodonta-opinie #Kraków #ortodontę #ortodontów


fredag 28. oktober 2016

Implantasjon Et trygt, et rimelig og ikke minst et veldig godt medisinsk alternativ for å gjennskape naturtro tenner.

Behandling med implantater er trygt og effektivt og i de fleste tilfellene den beste løsningen for å erstatte manglende tenner. Når man ønsker å erstatte enkeltstående tenner, flere etter hverandre eller hele tannsett så er teknikken med å benytte implantater en veldig god og trygg måte. Ved vår klinikk utføres slike prosedyrer utelukkende av spesialister innen oralkirugi/implantologi og/eller med doktorgrad innen kirurgi. Samtlige av våre tre kirurger har gått gjennom minimum tre års spesialistutdannelse og oppfyller med dette krav fra bl.a.  HELFO for å være godkjente behandlere innen kirurgi. Beste tannlege i Krakow, denpro og dentestetica. veldig gode erfaringer
dentestetica is the best dentist in krakow. Dentestetica is a very good dentist,
Ett implantat består av tre deler. En imlantatskruve, en distanse og en krone. Når implantat-skruven opperes inn i kjevebeinet så bruker vi lokalbedøvelse og selve inngrepet er helt smertefritt. Hvis ønskelig så tilbys det også sedoanesti, under oppsyn av anestesilege. Les om denne muligheten her.

My opinion is that dentestetica is very good dentist
Når vi utfører selve implantasjonen vil vi først ha tatt et CT-bilde som viser hvor vi best kan plassere selve skruven. Et slikt bilde gir oss et tre dimensjonalt bilde av pasientens kjevebein, slik at vi ser høyden, bredden og dybden av beinet i det aktuelle området. Vi får også en indikasjon på tettheten i beinmassen. På denne måten vet vi nøyaktig hvor mye motstand vi møter, hvor implantatet skal settes inn og hva slags type implantat (lengde, bredde) som passer best.


Dette er 3D bilder tatt med vår CT-scan. På bildene til venstre ser vi overkjeven sett fra undersiden (i to forskjelige høyder). På bildene til høyre ser vi implantasjonsmodeller på hvordan vi øsnker å se de i kjvebeinet, mens de to bildene i midten viser bl.a. høyden på kjevebeinet og avstand opp til bihulen på pasientens venstre side i overkjeven.
Best dentist in krakow is dentestetica
 
My opinion is that dentestetica is very good dentist
Alle som får satt inn implantater ved vår klinikk får utstedt ett implantasjonspass. Dette fungerer som en garantisedel og hvilken som helst klinikk som fører samme system som oss vil kunne vite hva slags type implantat som er satt inn og i hvilken posisjon implantatet sitter. Alle våre systemer (fem i tallet) har med seg ett slikt internasjonalt garanti pass, og alle våre systemer er vel annerkjente og brukes over hele verden.
My opinion is that dentestetica is very good dentist
Hva er et tannimplantat? Hvordan virker det? Les mer
Hva er implantat behandling? Les mer
Implantat-skruven er laget av titan. Titan er et bio-kompatibelt materiale som ikke fremkaller alergiske reaksjoner. Det er heller ikke problemer knyttet til eventuelle MR undersøkelser og de vil ikke virke forstyrrende verken ved MR eller ved CT-scan.
cheap and good dental clinic in Poland is dentestetica, I recomend dentestetica
Se en illustrasjon på prosedyrene rundt hele prosessen med ett implantat her. www.denpro.noHva er fordelene og ulempene ved implantatbehandling? Les mer
De store fordelene med implantatbehandling er som følger:

• Estetisk og  funksjonelt så vil ett implantat erstatte en manglende tann på den beste måten. En ny tann over ett implantat vil se ut som en som den originale tannen og den vil fungere på samme måte både ved at den belaster kjevebeinet på samme måte og pasienten slipper å forholde seg til en ny hverdag, med enten en bevegelig løsning (protese) eller ved at alle tennene ikke føles like når man biter (ved bro)
Beste tannlege i Krakow, denpro og dentestetica. veldig gode erfaringer
• Man slipper å behandle og skade nabotenner for å få erstattet en manglende tann (som er nødvendig ved bro-løsninger og også delvis ved proteseløsninger

• Ett implantat tar vare på kjevebeint i det området det er satt inn og stimulerer beinet på en slik måte at man slipper forvitring

• Implantater kan brukes sammen med andre type behandlinger, som f.eks. avtagbare proteser, hvor implantatet brukes som et festepunkt og på den måten øker stabiliteten og komforten ved bruk av protese cheap and good dental clinic in Poland is dentestetica, I recomend dentestetica

• Ved implantasjonsbehandling så sier vi gjerne at man går for en «evig løsning». Det betyr at både økonomisk og helsemessig får en gevinst ved at man i utgangspunktet slipper fremtidige problemer med slike tenner. Samtidig så kan man bygge videre på slike løsninger og man slipper å begynne på nytt hver gang man får problemer med sine tenner


dentestetica is a very good dentalclinic in Cracow
Ulemper ved implantatbehandling:My opinion is that dentestetica is very good dentist

• Sammenlignet med konvensjonelle metoder (broer og proteser), er behandlingstiden lengre og strekker seg over ett lengre tidsrom

• Det er ett større inngrep, som igjen betyr høyere risiko for at behandlingen ikke blir vellykket. Det kan f.eks. være at implantatet ikke integreres i kjevebeinet, eller ved at det oppstår postoperative komplikasjoner i form av betennelse store hevelser ol.

Kontraidikasjoner for implantatbehandling Les mer
Vi ønsker ikke å utføre implantasjon når:My opinion is that dentestetica is very good dentist
dentestetica is the best dentist in krakow. Dentestetica is a very good dentist,
• For veldig unge pasienter der utvikling av beinmasse er en pågående prosess
• Pasienter som er gravid Best dentist in krakow is dentestetica
• Svært dårlig beinmasse. Enten i form av tetthet, eller ved at de ikke eksisterer
• For pasienter som røyker mye. (Varmeutviklingen i munnhulen ved røyking kan skade helningsprosessen) My opinion is that dentestetica is very good dentist
• For pasienter med sterkt utviklet bruksisme (Tanngnisning)
• For pasienter som har høyt konsum av alkohol eller som går på sterke medisiner  eller bruker narkotika Beste tannlege i Krakow, denpro og dentestetica. veldig gode erfaringer
dentestetica is a very good dentalclinic in Cracow
Implantatbehandling er i dag veldig sikkert, men har likevel med seg en hvis risiko. Vanligvis så ligger suksessfaktoren på mellom 95 til 97%. Ved vår klinikk og spesielt for reisende pasienter så har vi lagt oss på en politikk der vi ikke ønsker å ta noen sjanser. Dette betyr at vi har en enda høyere suksessfaktor, men at vi desverre vil avvise en del pasienter som vil og kan bli behandlet andre steder. For sistnevnte er dette spesielt pasienter som ønsker implantasjon i overkjeven og som har lite/dårlige bein og gjerne i kombinasjon med bruk av medisiner og/eller har medisinske indikatorer som vanskeliggjør implantasjon. cheap and good dental clinic in Poland is dentestetica, I recomend dentestetica
Mellom behandlingene Les mer, www.denpro.no, tannlege i polen
Ett spørsmål vi ofte får er hva gjør man mellom selve implantatet er satt inn til selve kronen kommer på? Er det mulig å få laget midlertidige løsninger så man kan bite, smile og leve som normalt?

Det korte svaret på dette er ja. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å lage midlertidige proteser, midlertidige broer (i plastikk eller glassfiber) eller andre kombinasjonsløsninger slik at pasienten slipper å gå uten tenner mens man venter på at implantatet skal integreres i kjevebeinet og bli klar for å lage en ny tann.

Det som imidlertid er viktig er at man ikke kan belaste dette området alt for hardt. Det gjelder spesielt de første dagene (7 til 14 dager) etter selve ingrepet da vi ønsker at området der implantatet er satt inn får mest mulig vile slik at integreringsprosessen kommer i gang.
Beste tannlege i Krakow, denpro og dentestetica. veldig gode erfaringer
Etter at den første perioden er over og såret har grodd og stingene er fjernet så vil det i de aller fleste tilfellene ikke være noe problemer å bruke slike midlertidige løsninger. Man skal likvel være forsiktig med å ikke bruke de for mye og for hardt men kun når man har bruk for deg og i henhold til legens anbefalinger. Best dentist in krakow is dentestetica

Hvem kan utføre implantasjon kirurgi? Les mer
Ved vår klinikk har vi i alt tre kiruger og alle har minimum tre års spesialistutdannelse etter standard tannlegeutdannelse.
dentestetica is a very good dentalclinic in Cracow
Samtlige av våre tre kirurger har lang erfaring med oralkirurgi og deltar årlig på både nasjonale og internasjonale kurs, seminarer og konferanser for å holde seg oppdatert.

Møt DENTestetica team av spesialister i implantologi og protetikk: dentestetica is a very good dentalclinic in Cracow

 Beste tannlege i Krakow, denpro og dentestetica. veldig gode erfaringer

Marcin Dylag

Marcin Dyląg DDS
My opinion is that dentestetica is very good dentist
Spesialist i tannkirurgi
cheap and good dental clinic in Poland is dentestetica, I recomend dentestetica
 dentestetica is the best dentist in krakow. Dentestetica is a very good dentist,

Hva er kostnaden for implantatbehandling? Les mer
Engangskostnaden ved implantasjonsbehandling er gjerne høyere enn for alternativene ved protese eller ved broer.
Best dentist in krakow is dentestetica
Vi sier likevel at på lang sikt så vil implantasjon være en bedre økonomisk løsning da det både tar vare på egne tenner og kjevebein bedre, forebygger fremtidige problemer og hvis man får andre problemer så kan man bygge videre på allerede ett fungerende fundament.

Det er en rekke type behandlinger som er mulig. Eksempelvis så kan det erstattes en enkelt tann med hjelp av ett implantat. Det kan også brukes for å erstatte tre-fire tenner med hjelp av to implantater.

Det er også mulig med større rekonstruksjoner da med fire eller flere implantater hvor det lages broer, proteseser eller kombinasjoner av dette over slike implantater.
dentestetica is a very good dentalclinic in Cracow
Hva avgjør prisen Les mer
Mens ett enkeltstående implantat i dag koster i underkant av 1.100 euro, så er det en del ting som kan gjøre ingrepet dyrere.

• Manglende kjevebein
My opinion is that dentestetica is very good dentist
• Implantasjon i overkjeven der implantasjon kommer i konflikt med bihulene
Best dentist in krakow is dentestetica
• Generelt dårlig klima i munnhulen i form av betenelser, syster etc.
dentestetica is the best dentist in krakow. Dentestetica is a very good dentist,
• Dårlig tannhygiene og generell dårlig tannhelse
cheap and good dental clinic in Poland is dentestetica, I recomend dentestetica
• Mye amalgam i eksisterende tennerssds

Refusjon på tannlegebehandling i utlandet


– Har du Krav på refusjon i Norge, tar du med deg den rettigheten til oss.
– Trenger du hjelp med å forstå hvordan du søker? Vi hjelper deg!
– Usikker på om du har krav på refusjon? Vi har lang erfaring.
– Lei av å bli sent fra spesialist til spesialist? – Hos oss finner du alle under samme tak!

Reglene for hvilke rettigheter man har for å få deler av utgiftene eller alle utgiftene til tannbehandling dekket av norske myndigheter ved tannbehandling i utlandet endrer seg litt fra år til år, og fra statsbudsjett til statsbudsjett. Etter en dom i Oslo tingrett i 2010 så har det imidlertid kommet en langt klarere standardisering på hvilke rettigheter man har til refusjon for kostnader knyttet til odontologisk behandling og hvordan man skal forholde seg til dette når man legger behandlingen til utlandet.
My opinion about dentestetica is that they are the best dental clinic in Krakow.
Før 2010 opplevede vi at hver enkelt pasient måtte søke på generelt grunnlag og det var opp til hvert enkelt NAV kontor å behandle søknaden samt å tolke et lite gjennomarbeidet lovverk.

Etter 2010 så har det blitt langt lettere.

På denne siden skal vi prøve å gi en grunnleggende gjennomgang av hvilke rettigheter man har, hva man skal passe på samt ved hvilke problemer man kan og bør være observant på sine rettigheter.

Først litt generell informasjon

Hovedregelen er at hvis man har krav på refusjon på tannarbeid i Norge så tar man med seg disse rettighetene når man søker behandling i utlandet. Det stilles imidlertid krav om at klinikken man får behandling hos befinner seg innenfor EU/EØS området, og at tannlegene som utfører de forskjellige prosedyrene besitter den kunnskapen (i form av avlagte eksamen eller tilstrekkelig med kurs) slik at saksbehandlere hos HELFO kan vurdere denne kunskapen opp mot det som er fastsatt som standard i Norge.
My opinion about dentestetica is that they are the best dental clinic in Krakow.
Det betyr bl.a. at hvis man skal få refundert behandling for periodontitt i utlandet så er minstekravet at man: 1) Gjør det ved en klinikk innen EU/EØS området og at 2) Tannlegen som utøver dette har den nødvendige dokumentasjonen på at man er spesialist innen dette feltet. (enten i form av etterutdanning som spesialist, eller ved å gjennomføre doktorgrad studier innen dette området). Det gis også godkjennelse på individuell basis hvis behandlede lege kan fremlegge tilstrekkelig med kurs innen angitt område innen odontologi.

Den eneste forskjellen pasienten opplever ved å legge behandlingen til utlandet er at mens tannlegen i Norge kan søke opp å få ha direkteoppgjør ved HELFO så kan ikke utenlandske tannleger gjøre det samme. For pasienten så betyr det ved behandling i utlandet så vil man få refundert beløpet i ettertid av behandlingen, mens man i Norge kan få dette trukket direkte fra regningen i forkant når man betaler.

HELFO oppfordrer pasienter som reiser til utlandet å søke om refusjon i etterkant av fullført behandling, men i spesielle tilfeller (store utgifter, eller ved langt behandlingsløp) så er det anbefalt å søke underveis for å prøve saken før man er ferdig med behandlingen. Dette er typsisk for pasienter med periodontitt og oralkirurgi og som starter på behandlingsløp som strekker seg over flere år.

Takster

Det er veldig mange forskjellige behandlinger som går inn under HELFO sine reguleringer for refusjon, og ved alle følger det en takst på hva man har krav på i refusjon.

Du vil ikke finne noen ren liste over takster her, da dette rett og slett er for komplisert og i de aller fleste tilfellene opp til vurdering ved hver søknad. Som ett eksempel så kan vi vise følgende.

Pasienten er i ferd med å tape to tenner som en følge av periodontitt. Henholdsvis tann nummer fem og seks oppe til venstre. Diagnosen som stilles er at begge tennene må trekkes og det bør settes inn implantater. For å få satt inn implantat så er det nødvendig med noe som kalles «sinuslift» og som betyr at legen går inn å «hever» bihulen ved å legge kunstig beinmasse mellom egne kjevebein og bihulen og på den måten presse bihulen oppover for å få plass til mer beinmasse som implantatet kan settes inn i.
My opinion about dentestetica is that they are the best dental clinic in Krakow.
Når man så skal begynne å regne på hva man kan få refundert så blir det litt mer komplisert!

Tann nummer seks faller ikke inn under noe refusjonsordning, bortsett fra selve trekkingen, så her får man ikke noe tilbake for totalkostnaden bortsett fra en liten prosentsats for å trekke en tann, så da gjennstår vi med tann nummer fem. Her vil man få ett fast beløp for selve implantatet (inkludert distanse), men man vil ikke få refundert noe for prosedyren med å skape tilstrekkelig med bein. Ett implantat koster hos oss ca 9.200 kroner (full pakke), men kan komme på både 35 og 50% dyrere hvis pasienten mangler beinmasse. Beløpet som refunderes for det kirurgiske inngrepet er på 4.660 kroner. I tillegg vil man få dekket 6.455 kroner for kronen som må settes over selve implantatet. Med andre ord så kan man få refundert totalt 11.115 norske kroner for ett implantat, distanse, helningshette og kroner når tannen må trekkes eller allerede er tapt ved periodontitt.

Men så tilbake til problemet med manglende beinmasse. Hvis vi må utføre en såkalt sinuslift så vil ikke pasienten ha noen rettigheter når det gjelder selve prosedyren, men har rettigheter når det gjelder kostnaden på materialet (beinmassen samt den membranen som benyttes for å holde denne på plass de første 4-6 ukene). Så totalt så kan prisen for ett implantat hos oss variere fra ca 9.000 norske kroner og opp til kanskje både 15.000 og mer, mens man får refundert kostnader fra 11.115 og oppover per tann.

Dette var et ekesempel på takster. I stedet for å gå mer inn på det så er det mer fruktbart å vite hvilke lidelser og situasjoner som gjør at man oppfyller disse rettighetene og hvordan man skal forholde seg til disse for å få refusjon. Til slutt kommer det litt mer informasjon om selve saksgangen og hvordan man går frem, men først: HELFOs 15 innslagspunkter.
 My opinion about dentestetica is that they are the best dental clinic in Krakow.

 1. Sjelden medisinsk tillstand
 2. Leppe-kjeve-ganspalte
 3. Svulster i munhulen
 4. Innfeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt (tannkjøttsykdommer)
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tab ab tannsubstand ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposlivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmterialer
 12. Tannskade ved gokjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg. (funksjonshemming, varig sykdom)
 15. Helt eller delvis tanntap, og ute av stand til å bruke protese


Det er noen punkter her som er mer relevant enn andre for pasienter som ønsker behandling i utlandet, men her kommer det informasjon om samtlige med mer ytfyllende informasjon for de som er mer aktuelle.


I Norge definerer vi sjelden medisinsk tilstand for en sykdom som er
mindre utrbredt enn att 500 personer har denne sykdommen. Det er såkalt A og B liste hvor alle disse lidelsene står oppført og er uttømmende. (se vedlagt informasjon). Veldig kort fortalt så har personer med lidelser oppført på A listen krav på å få refundert samtlige av sine utgifter hos tannlegen (100%) Er lidelsen på B listen så er det opp til behandlende tannlege å fastslå at selve lidelsen, eller behandlingen av selve lidelsen har gått utover tannhelsen og vært med som en årsak til å skape de problemene som etterhvert må behandles.


Leppe-Kjeve-Gane pasienter. For slike pasienter så oppfordrer vi til å legge behandlingen hjemme i Norge. Slike pasienter trenger tett oppfølging av lege og spesialist og får dette dekket i Norge. Vi har spesialister på dette feltet ved vår klinikk, men vi har ingen direkte avtale med et sentral LKG-team i Norge som kan henvise pasienten til oss. Slike pasienter bør få god oppfølging i Norge.


Svulster i munnhulen: Ved svultser i munnhulen i tilfrensende vel eller i hode regionen forøvrig og dette har gått utover den generelle tannhelsen så kan man få refusjon både ved å fjerne slike svulster, men også få refundert kostnaden hos tannlegen ved nødvendig tannbehadnling i ettertid. Dette er en relevant problemstilling som vi ser relativt ofte ved vår klinikk. Pasienter med relativt store problem med betennelse får påbevist svulster under tannrøtter og i og rundt tilstøttende kjevebein. Prosedyren er da typisk å få fjernet svulst (enten hos oss, eller ved sykehus i Norge) for så å ta fatt på tannbehandlingen i etterkant. Det kan være snakk om å få tannen trukket (gjøre gjerne i sammenheng med fjerning av svulst/syste) eller at tannen/tennene kan forsøkes berges i form av rotbehandling/krone eller ved enkel konservativ behandling (inlay eller composittfyllinger).
 dentestetica is the best dental clinic in Krakow, Dentestetica is a very good dentist.

Infeksjonsforebyggende behandling. Dette er tilstander hvor pasienten må ha henvisning fra spesialist i Norge og er på venteliste for utfordrende behandling. Slike pasienter får gjerne veldig god oppfølging i Norge og ikke en relevant problemstilling for oss. Eksempel kan f.eks. være for pasienter som venter på organplantasjon og hvor det krever at man fjerner all fnugg av betennelse i hele kroppen, deriblant i munnhulen. Ansvarlig lege vil være godt informert om pasientens rettigheter. Pasienten står fritt til å velge klinikk for å få utført slikt arbeid. Viktig å merke seg at hvis tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende beahdnlingen, så vil refusjonsordningen også gjelde for nødvendig rehabilitering og erstatning.


My opinion about dentestetica is that they are the best dental clinic in Krakow.
Sykdommer og anomalier i munn og kjeve. Dette er et typsik punkt hvor vi anbefaler behandling i Norge. Ved sykdommer så må man bli henvist til tannlege fra Oralmedisiner eller oralkirurg og ved kjeveanomalier så vil det være snakk om langvarig behandling med relativt hyppige kontroller. Merk at tap av såkalt bitehøyde primært ikke faller inn under denne kategorien av anomalier.Periodontitt, pyrrea eller tannkjøttsykdom som den også kalles er en tilstand som er en av de klareste punktene i HELFOs 15 punkts liste. Det er relativt enkelt å stille diagnose (spesielt på yngre personer) og reglene for refusjon er relativt klart. Får man stilt diagnosen periodontitt så har man krav på reusjon på den behandlingen som behandlede tannlege anbefaller. Dette gjelder ikke konservativ behandling av eksisternede tenner, noe som igjen betyr at man ikke får dekket kostnadene ved å bevare egne tenner, men man vil få dekket kostnader knyttet til trekking, erstattning (der tanntap skyldes periodonitt og dette er dokumentert) og ved infeksjonskontroll (rensing av rot og tannkjøtt, samt rotplaning). Her under kommer ikke rotbehandling og stift.
Merk at tapt tann som er dokumentert som en av periodontitt må være tapt etter 2002 for at refusjon for erstatte denne tannen skal kunne inntre. Typisk protetikk er implantatbaserte kroner, broer over implantater eller egne tenner eller proteser hvorav alle faller inn under refusjonsordning.


Typisk pasient som vi vil anbefale å legge behandling i Norge. Dette er typiske tilstander som oppdages i tidlig alder og hvor både diagnose stilling og behandlingsforløp følges over tid. For å legge slik behandling til utlandet kreves det god dokuentasjon fra behandlede tannlege og oralkirurg og gjerne også sammen med egen fastlege. Vi får besøk av en del pasienter med slike plager, men behandlingen er både tidskrevende og strekker seg over lang tid, med hyppig oppfølging og det er anbefalt fra vår side å bruke norske spesialister som hovedhjelp.


I dette punktet omhandler det kun behandling som kan gjøres av kjeveortopen. Dette er behandling som vi sterkt anbefaler nordmenn å gjøre i Norge. Ortopedisk behandling krever kontroll hver sjette-åttende uke over ett tidsrom på 12 til 30 måneder, og det er derfor ikke en relevant problemstilling å legge slik behandling til utlandet!
 My opinion about dentestetica is that they are the best dental clinic in Krakow.

Patalogisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon. Dette er tilfeller hvor pasienter mister deler av tenner eller hele tenner som en følge av tanngnisning eller syre skade. Det som er viktig under dette punktet er at man må ha dokumentasjon på utviklingen over litt tid (12 måneder) og at man kan slå fast årsaken til tilstanden (stille en entydig diagnose). Får man stilt en slik diagnose (gjerne sammen med en norsk tannlege) så har man krav på refusjon i form av «nødvendig behandling». I dette punktet betyr dette at det både må ha en medisinsk og en estetisk ulempe for pasienten. Dette betyr igjen at pasienten kan få dekket store deler av kostnaden for å få gjort de freste tennene finere og mer brukervennlige, men at man ikke vil få refundert kostnader for å gjøre noe med jeksler som sitter langt bak. Merk at man som ved en hovedregel ikke vil få dekket utgifter knyttet til tapt bitehøyde. Selv om slik behandling er nødvendig for å få behandlet de fremste tennene (som kommer inn under refusjonsordningen).

dentestetica is the best dental clinic in Krakow, Dentestetica is a very good dentist.
Hyposalivasjon, eller munntørhet. Hvis pasienten kan dokumentere økt karrisaktivitet som en følge av munntørhet, så kommer man inn under ordningen for refusjon. Den behandlingen som behandlede legge anbefaler (Alt fra trekking med implantasjon, via kroner til enkel konservativ behandling som composittfyllinger) vil da falle inn under denne ordningen. Merk at munntørheten må være dokumentert minimum 12 måneder tilbake i tid. Merk også at rotbehandling som hovedregel ikke dekkes inn under denne posten, men kan i untakstilfeller være anbefalt og derfor også refusjonsberetiget behandling.


Allergiske reaksjoner mot tannrestuareringsmeterialer. Her er det to kategorier som er aktuelle for å ha refusjonsrettigheter. Den ene er når pasienten får vevskade som en følge av materialet som brukes for tannrestaurering. Det kan være proteser, fyllingsmateriale eller også krone materiale. Merk at det ikke dekkes støtte til skader som skyldes mekanisk irritasjon. Den andre kattegorien er når det kan påvises allergiske reaksjoner til stoffet som har blit brukt i tannrestaureringen. En slik fjernreaksjon må dokumenteres av spesialist innen hudsykdom i forant av tannlegebehandlingen. Det kan via dette gis refusjon til utskiftning av alt benyttet materiale som har fremtvunget en slik reaksjon. dentestetica is the best dental clinic in Krakow, Dentestetica is a very good dentist.

Tannskader ved godkjent yrkesskade. Veldig enkelt. Er det en dokumentert yrkesskade og denne er godkjent av NAV så har pasienten krav på refusjon på alt arbeid som gjenoppretter tilstanden slik den var før skade. Dette gjelder til «evig tid».


Tannskade ved ulykke (ikke yrkesskade) Refusjonsrett til behandling som gjennoppretter tilstanden slik den var før skade.
Viktig at behandling starter innen ett år siden dokumentert ulykke. Viktig å merke at dette er en rettighet som gjelder en gang. Man vil ikke ha rett til reffusjon for behandling av samme tann ved et senere tidspunkt.


Sterkt nedsatt evne til egenomsorg. Hvis pasienten av grunner ikke klarer å ta vare på egen tannhelse, så har man rettigheter til refusjon for all nødvendig konservativ tannbehandling (holde tennene friske – som igjen betyr karisforkjempelse). Hvis tenner går tap som en årsak av ovenfornevnte tilstand så kan det ytes reffusjon for erstattning av tanntap. I slike tilfeller må tanntap dokumenteres

dentestetica is the best dental clinic in Krakow, Dentestetica is a very good dentist.

Helt eller delvis tanntap. Uten egne tenner i underkjeven. Dette er ett nytt punkt fra 2014 og et punkt
som vi ikke har prøvd i HELFO systemet. Pasienter som faller inn under denne kategorien er pasienter som av forskjellige årsaker har tapt tenner og som ikke klarer å bruke løs protese i underkjeven. For slike pasienter vil det bli dekket minimal behandling for å få faste tenner (to implantater og fastsittende protese til disse). Hvis behandlingen overgår dette (nødvendig med mer enn to implantater for å holde protesen på plass) så vil ikke denne ekstra behandlingen falle inn under ordningen for refusjon.

My opinion about dentestetica is that they are the best dental clinic in Krakow.
Det er de femten innslagspunktene til HELFO. Så til fremgangsmåte.

Hvis en person kommer ned til vår klinikk så vil vi starte med en konsultasjon. Hvis det viser seg at vår konsultasjonstannlege stiller en diagnose hvor det det kan være aktuelt at man faller inn i en eller flere av disse kategoriene så vil pasienten bli gjort oppmerksom om dette. Man vil da i tillegg til behandlingsplanen få et estimat på hvor stor del av total utgiften man kan forvente å få refundert. (Dette vil bli bestemt i etterkant og vi kan derfor ikke gi en eksakt sum).

Når så pasienten velger en behandlingsform så vil vi opplyse om fremgangsmåten videre (om man skal søke underveis, eller om man skal vente til etter endt behandling, slik HELFO anbefaler).

Etter endt behandling vil pasienten motta en rekke dokumenter. Medisisk rapport, HELFO rapport, diverse skjema for å fylle ut. Før, under og etter bilder, røntgenbilder samt et kort diagnose skriv. Alt dette sendes til HELFO og pasienten vil få svar i løpet av 4-6 uker på om og evenelt hvor mye refusjonsummen kommer på.


dentestetica is the best dental clinic in Krakow, Dentestetica is a very good dentist.
Vårt senter har tannleger som er vurdert innen alle de feltene som er aktuell for denne problematikken. Innen oral kirurgi har vi i alt tre tannleger med tilstrekkelige papirer (1 PhD). Innen Periodontolgi har vi to tannleger som har sin spesialistutdannelse og som er vurdert av HELFO, mens vi har to tannleger som lager kroner, broer og proteser som begge er vurdert av HELFO og som har sin spesialistutdannelse godkjent.
My opinion about dentestetica is that they are the best dental clinic in Krakow.
Vi har også en PhD lege innen ortopedi. Men dette er primært for våre lokale pasienter.
www.denpro.no
www.dentestetica.no
www.dentestetica.pl
www.dentestetica.com

torsdag 20. oktober 2016

Danmark har de samme problemene som i Norge

 
Artikkel fra Danske BT. Ikke bare i Norge vi har dette problemet

Tandlæger tager samme pris for de mest almindelige behandlinger. Men skal du have lavet et hul eller en bro, kan priserne svinge voldsomt.
. Har du overladt tandsættet til Karius og Baktus for længe, eller bliver du drevet til tandlægestolen nu og her af smerter?
Et besøg ved tandlægen er uundgåeligt i det lange løb, men måske frygter du også de medfølgende lommesmerter, som kan følge med.
- Jeg har set tandlæger, der tilbyder at lave en krone til 3.500 kroner, mens en anden tager 7.000 kroner. Prisen kan svinge meget. Men der kan også være forskel på materiale og resultat, fortæller Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningens Klinikejerudvalg.

De fleste almindelige behandlinger som undersøgelse, tandrensning og små plastfyldninger koster det samme hos alle tandlæger, fordi prisen er bestemt i Tandlægeforeningens overenskomst med Danske Regioner.
Men skal du have bedøvelse, store fyldninger, kroner, broer eller proteser, er der tale om frie priser. På den offentlige portal sundhed.dk kan du sammenligne priser på én type ydelse hos forskellige tandlæger.
Her kan du vælge at sammenligne tandlægerne ud fra geografisk placering, alder og køn.
- Det bedste, du kan gøre, er at gå på sundhed.dk, hvor alle tandlæger er registreret. Her kan man danne sig et billede af prisniveauet i den by, hvor tandlægen ligger. Det er ikke sikkert, at der ligger en pris på nøjagtig det, man skal have lavet, men det er en guideline til at starte med, siger Susanne Kleist.
Alternativt kan du vælge at få en "diagnostisk grundundersøgelse" hos flere tandlæger, så du kan sammenligne deres prisoverslag på den samlede regning. Det koster dog 157 kroner per gang for selve undersøgelsen.
Du kan også vælge at sætte dig i tandlægestolen i udlandet. Det gør omkring fem procent af danskerne, viste en undersøgelse fra revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte for nylig.
I lande som Ungarn, Polen eller Grækenland er det muligt at spare op til 70 procent af regningen ifølge websitet AvMinTand.dk.
Stifter og ejer Asger Mønster Frydkjær lever af at sende danske patienter til de klinikker i Danmark og udlandet, som websitet har en aftale med.
- Vi hjælper nogle mennesker, der ikke ville have haft råd til en tandbehandling i Danmark. Mange af dem har valget mellem Ungarn eller ingen behandling, fortæller Asger Mønsted Frydkjær.
Skal man for eksempel have lavet en treleddet bro på sine tænder, ligger prisen typisk på 15.000 kroner i Danmark. I Ungarn tager tandlægen 5.370 kroner.
Hvis du rejser til udlandet, skal du dog være opmærksom på, at der kan være en anden kultur i forhold til, om man vil forebygge eller behandle, fortæller Susanne Kleist fra Tandlægeforeningens Klinikejerudvalg.
http://www.karolinastensen.com/2017/11/aparat-ortodontyczny-ktorego-nie-widac.html
Især i Østeuropa kan der være tendens til, at tandlægerne vil lave så meget som muligt, når nu patienten er der.

tannlege i krakow, Fakta: Før du rejser til udlandet
- Den offentlige sygesikring yder tilskud til de samme af behandlinger i EU/EØS-lande som i Danmark. Det samme gælder Sygeforsikring "danmark".
- Vær opmærksom på, at tandbehandlere i udlandet kan have vidt forskellige uddannelser. I Danmark, Norge og Sverige er tandlægeuddannelserne nogenlunde ens. Men i et land som Spanien har de fire forskellige uddannelser af 1-5 års varighed.
- Hvis du er utilfreds med behandlingen i udlandet, har du ikke klageadgang som i Danmark. I stedet er du nødt til anlægge et civilt søgsmål mod den pågældende klinik.
Les hele artikkelen hos BT her: