lørdag 22. april 2017

Implantatbehandling i Krakow


Et trygt, et rimelig og ikke minst et veldig godt medisinsk alternativ for å gjennskape naturtro tenner.

Behandling med implantater er trygt og effektivt og i de fleste tilfellene den beste løsningen for å erstatte manglende tenner. Når man ønsker å erstatte enkeltstående tenner, flere etter hverandre eller hele tannsett så er teknikken med å benytte implantater en veldig god og trygg måte. Ved vår klinikk utføres slike prosedyrer utelukkende av spesialister innen oralkirugi/implantologi og/eller med doktorgrad innen kirurgi. Samtlige av våre tre kirurger har gått gjennom minimum tre års spesialistutdannelse og oppfyller med dette krav fra bl.a.  HELFO for å være godkjente behandlere innen kirurgi.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Ett implantat består av tre deler. En imlantatskruve, en distanse og en krone. Når implantat-skruven opperes inn i kjevebeinet så bruker vi lokalbedøvelse og selve inngrepet er helt smertefritt. Hvis ønskelig så tilbys det også sedoanesti, under oppsyn av anestesilege. Les om denne muligheten her.

Implantat i krakow

Når vi utfører selve implantasjonen vil vi først ha tatt et CT-bilde som viser hvor vi best kan plassere selve skruven. Et slikt bilde gir oss et tre dimensjonalt bilde av pasientens kjevebein, slik at vi ser høyden, bredden og dybden av beinet i det aktuelle området. Vi får også en indikasjon på tettheten i beinmassen. På denne måten vet vi nøyaktig hvor mye motstand vi møter, hvor implantatet skal settes inn og hva slags type implantat (lengde, bredde) som passer best.Implantatbehandling i Krakow
Dette er 3D bilder tatt med vår CT-scan. På bildene til venstre ser vi overkjeven sett fra undersiden (i to forskjelige høyder). På bildene til høyre ser vi implantasjonsmodeller på hvordan vi øsnker å se de i kjvebeinet, mens de to bildene i midten viser bl.a. høyden på kjevebeinet og avstand opp til bihulen på pasientens venstre side i overkjeven. best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland

Alle som får satt inn implantater ved vår klinikk får utstedt ett implantasjonspass. Dette fungerer som en garantisedel og hvilken som helst klinikk som fører samme system som oss vil kunne vite hva slags type implantat som er satt inn og i hvilken posisjon implantatet sitter. Alle våre systemer (fem i tallet) har med seg ett slikt internasjonalt garanti pass, og alle våre systemer er vel annerkjente og brukes over hele verden.

Hva er et tannimplantat? Hvordan virker det?
Et tannimplantat har som formål å erstatte en manglende tann på en mest mulig naturlig måte og gi en ny tann mest mulig like egenskaper som den tannen som satt der fra før. I dag er implantasjon den beste måten å få erstattet tapte tenner på og gir det mest naturtro resultatet både i funksjonalitet og i estetik.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Ved å benytte seg av implantasjon får man en tann som har feste i kjevebeinet som en naturlig rot og som gir kjevebeinet en naturlig belastning. Dette er i motsetning til alternativene med broer og proteser som ikke gir denne belastningen på kjevebeinet.

Det er nettopp denne belastningen på kjevebeinet som gjør at beinet bevares på best mulig måte og man slipper beintap som igjen fører til problemer med nabotenner og ved at «aldringsrynker» kommer tidligere enn det som er strengt tatt nødvendig med at kjeveområdet krymper og det blir overflødig hud i dette området.

Når implantat skruven er operert inn i kjevebeinet, så vil denne skruven integreres med naturlig bein. Denne prosessen skjer ved at skruven har en membrand som gjør at prosessen med å skape bein kan lage nytt bein og trenge inn i ett hulrom av implantatet å gjøre selve skruven til en kompakt del av selve kjevebeinet.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Når denne prosessen er ferdig (fra to til seks måneder) så kan de to andre komponentene settes på plass.

Hva er implantat behandling?
Implantat-skruven er laget av titan. Titan er et bio-kompatibelt materiale som ikke fremkaller alergiske reaksjoner. Det er heller ikke problemer knyttet til eventuelle MR undersøkelser og de vil ikke virke forstyrrende verken ved MR eller ved CT-scan.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Se en illustrasjon på prosedyrene rundt hele prosessen med ett implantat her.

Hva er fordelene og ulempene ved implantatbehandling?
De store fordelene med implantatbehandling er som følger:

• Estetisk og  funksjonelt så vil ett implantat erstatte en manglende tann på den beste måten. En ny tann over ett implantat vil se ut som en som den originale tannen og den vil fungere på samme måte både ved at den belaster kjevebeinet på samme måte og pasienten slipper å forholde seg til en ny hverdag, med enten en bevegelig løsning (protese) eller ved at alle tennene ikke føles like når man biter (ved bro)
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
• Man slipper å behandle og skade nabotenner for å få erstattet en manglende tann (som er nødvendig ved bro-løsninger og også delvis ved proteseløsninger

• Ett implantat tar vare på kjevebeint i det området det er satt inn og stimulerer beinet på en slik måte at man slipper forvitring

• Implantater kan brukes sammen med andre type behandlinger, som f.eks. avtagbare proteser, hvor implantatet brukes som et festepunkt og på den måten øker stabiliteten og komforten ved bruk av protese
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
• Ved implantasjonsbehandling så sier vi gjerne at man går for en “evig løsning”. Det betyr at både økonomisk og helsemessig får en gevinst ved at man i utgangspunktet slipper fremtidige problemer med slike tenner. Samtidig så kan man bygge videre på slike løsninger og man slipper å begynne på nytt hver gang man får problemer med sine tenner

Ulemper ved implantatbehandling:

• Sammenlignet med konvensjonelle metoder (broer og proteser), er behandlingstiden lengre og strekker seg over ett lengre tidsrom

• Det er ett større inngrep, som igjen betyr høyere risiko for at behandlingen ikke blir vellykket. Det kan f.eks. være at implantatet ikke integreres i kjevebeinet, eller ved at det oppstår postoperative komplikasjoner i form av betennelse store hevelser ol.

Kontraidikasjoner for implantatbehandling 
Vi ønsker ikke å utføre implantasjon når:
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
• For veldig unge pasienter der utvikling av beinmasse er en pågående prosess
• Pasienter som er gravid
• Svært dårlig beinmasse. Enten i form av tetthet, eller ved at de ikke eksisterer
• For pasienter som røyker mye. (Varmeutviklingen i munnhulen ved røyking kan skade helningsprosessen)
• For pasienter med sterkt utviklet bruksisme (Tanngnisning)
• For pasienter som har høyt konsum av alkohol eller som går på sterke medisiner  eller bruker narkotika


Implantatbehandling er i dag veldig sikkert, men har likevel med seg en hvis risiko. Vanligvis så ligger suksessfaktoren på mellom 95 til 97%. Ved vår klinikk og spesielt for reisende pasienter så har vi lagt oss på en politikk der vi ikke ønsker å ta noen sjanser. Dette betyr at vi har en enda høyere suksessfaktor, men at vi desverre vil avvise en del pasienter som vil og kan bli behandlet andre steder. For sistnevnte er dette spesielt pasienter som ønsker implantasjon i overkjeven og som har lite/dårlige bein og gjerne i kombinasjon med bruk av medisiner og/eller har medisinske indikatorer som vanskeliggjør implantasjon.

Mellom behandlingene i Krakow
Ett spørsmål vi ofte får er hva gjør man mellom selve implantatet er satt inn til selve kronen kommer på? Er det mulig å få laget midlertidige løsninger så man kan bite, smile og leve som normalt?
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Det korte svaret på dette er ja. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å lage midlertidige proteser, midlertidige broer (i plastikk eller glassfiber) eller andre kombinasjonsløsninger slik at pasienten slipper å gå uten tenner mens man venter på at implantatet skal integreres i kjevebeinet og bli klar for å lage en ny tann.

Det som imidlertid er viktig er at man ikke kan belaste dette området alt for hardt. Det gjelder spesielt de første dagene (7 til 14 dager) etter selve ingrepet da vi ønsker at området der implantatet er satt inn får mest mulig vile slik at integreringsprosessen kommer i gang.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Etter at den første perioden er over og såret har grodd og stingene er fjernet så vil det i de aller fleste tilfellene ikke være noe problemer å bruke slike midlertidige løsninger. Man skal likvel være forsiktig med å ikke bruke de for mye og for hardt men kun når man har bruk for deg og i henhold til legens anbefalinger.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Hvem kan utføre implantasjon kirurgi?
Ved vår klinikk har vi i alt tre kiruger og alle har minimum tre års spesialistutdannelse etter standard tannlegeutdannelse.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
Samtlige av våre tre kirurger har lang erfaring med oralkirurgi og deltar årlig på både nasjonale og internasjonale kurs, seminarer og konferanser for å holde seg oppdatert.

Møt DENTestetica team av spesialister i implantologi og protetikk:
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland


Marcin Dylag

Marcin Dyląg DDS

Spesialist i tannkirurgi


Hva er kostnaden for implantatbehandling?
Engangskostnaden ved implantasjonsbehandling er gjerne høyere enn for alternativene ved protese eller ved broer.

Vi sier likevel at på lang sikt så vil implantasjon være en bedre økonomisk løsning da det både tar vare på egne tenner og kjevebein bedre, forebygger fremtidige problemer og hvis man får andre problemer så kan man bygge videre på allerede ett fungerende fundament.

Det er en rekke type behandlinger som er mulig. Eksempelvis så kan det erstattes en enkelt tann med hjelp av ett implantat. Det kan også brukes for å erstatte tre-fire tenner med hjelp av to implantater.

Det er også mulig med større rekonstruksjoner da med fire eller flere implantater hvor det lages broer, proteseser eller kombinasjoner av dette over slike implantater.

Hva avgjør prisen
Mens ett enkeltstående implantat i dag koster i underkant av 1.100 euro, så er det en del ting som kan gjøre ingrepet dyrere.

• Manglende kjevebein

• Implantasjon i overkjeven der implantasjon kommer i konflikt med bihulene

• Generelt dårlig klima i munnhulen i form av betenelser, syster etc.
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
• Dårlig tannhygiene og generell dårlig tannhelse

• Mye amalgam i eksisterende tenner

#KarolinąKuśnierz #wypełnienie #podkreślenie #estetycznej #szczególnym #medycyny #kusnierz #dentestetica #krakow #Estetycznych  #medycyny #invisalign #cracow #dentaltrips #beauty #botox #dentistbotox #botoxkrakow
#invisalignbride #mrinvisalign #stomygen
best dentist in krakow, good dentist in krakow, experience with dentist in krakow, Poland
www.dentestetica.pl
www.dentestetica.com
www.dentestetica.no
www.denpro.no
www.dentaltrips.ie

fredag 21. april 2017

Dzień dobry

Centrum Stomatologiczne DENTestetica oraz Osstem serdecznie zapraszają na wykład dr Pawła Głębowskiego połączony z sesją szkoleniową. Będzie to już trzecie z pięciu spotkań w cyklu poświęconym wstępowi do implantologii. 

Serdecznie zapraszamy w najbliższy czwartek, 27.04, o godzi. 14.00 (czas trwania spotkania to ok. 3 h)

Udział w spotkaniu nie jest warunkowany obecnością na poprzednim warsztatach, dlatego serdecznie zapraszamy także nowych uczestników.

Zapisy przyjmujemy mailowo pod adresem szkolenie@dentkonferencja.pl
Rezerwacja miejsca zostanie potwierdzona via email w ciągu 24 h od zgłoszenia.

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna w budynku Fronton Office Center, w Krakowie, przy ulicy Kamiennej 21

Osoby, biorące udział w warsztatach mają też szansę w przyszłości wziąć udział w zabiegach pokazowych (więcej informacji podczas warsztatów)


Pozdrawiamy serdecznie

DENTestetica
www.dentestetica.pl
www.dentestetica.com
www.dentestetica.no
www.dentaltrips.ie

torsdag 20. april 2017

INVISALIGN BRIDE - Invisalign Krakow

Planujesz ślub i marzysz o wspaniałym uśmiechu? Invisalign® Bride to idealna metoda dla Ciebie. Dowiedz się jak działa niewidoczny aparat Invisalign® i sprawdź, kiedy możesz rozpocząć leczenie.

InvisalignBride - piękne zęby nie tylko na ślubnym zdjęciu

Ponoć idealny uśmiech jest najlepszym towarzystwem do każdej sukni ślubnej. Planowanie tego szczególnego dnia to świetna okazja, żeby zadbać o piękne i zdrowe zęby.

Niewidoczna ortodoncja pozwala na skuteczną i komfortową korektę większości wad zgryzu. Dzięki niemal niewidocznym nakładkom z silikonu cieszy się dużą popularnością wśród osób występujących publicznie i wszystkich, którym zależy na wspaniałym wyglądzie i dyskrecji. Nakładki z łatwością można wyjąć na czas posiłku, higeny jamy ustnej, a także treningu czy ważnego wydarzenia.

Invisalign Krakow
W DENTestetica specjalizujemy się w leczeniu ortodontycznym metodą Invisalign®, zapewniając naszym pacjentom profesjonalną opiekę na każdym etapie leczenia. Serdecznie zapraszamy na konsultacje do naszej kliniki.

 www.dentestetica.pl
http://www.karolinastensen.com/2017/11/aparat-ortodontyczny-ktorego-nie-widac.html
Invisalign to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy pragną skorygować swój zgryz, ale nie chcą przy tym rezygnować ze swobody i dotychczasowego stylu życia. Tradycyjny, metalowy aparat bywa bardzo uciążliwy podczas noszenia, jest również bardzo widoczny. Metalowe zamki na zębach podczas ważnego spotkania, publicznego wystąpienia albo własnego ślubu? Doskonale rozumiemy, że trudno to sobie wyobrazić.

Niewidoczna alternatywa

Czy w związku z tym planując ślub, należy odłożyć na później trwające wiele miesięcy leczenie ortodontyczne? Zdecydowanie nie. Invisalign® to nowoczesna, skuteczna i uznana metoda leczenia oparta na wykonywanych indywidualnie silikonowych, przezroczystych nakładkach na zęby.

Co dwa tygodnie otrzymujesz nowy komplet nakładek – odpowiednio do stopnia korekty zgryzu. Twój silikonowy aparat jest niemal niewidoczny dla innych, a co najważniejsze, z łatwością wyciągniesz go na czas posiłku, higieny jamy ustnej, a także, co najważniejsze, na Wasz wielki dzień.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Invisalign Bride?

Zapraszamy do naszej kliniki, szczególnie w czasie Dni Otwartych w dniach 16 i 17 lutego 2017. Konsultacje z lekarzem ortodontą, protetykiem oraz specjalistą stomatologii estetycznej. Skaner 3D oraz wszelkie niezbędne informacje. Do zobaczenia.

Dowiedz się więcej o Dniach Otwartych

www.dentestetica.pl
www.dentestetica.com
www.dentestetica.no
www.dentaltrips.ie
www.denpro.no


søndag 16. april 2017

Skjeve og dårlige tenner?

Ortodontisk tannbehandling for voksne.

I Skandinavia er det ikke noen kultur i å utføre ortodontisk tannbehandling på voksne og eldre ungdommer. Den tradisjonelle tannreguleringen er ett symbol med å være barn eller tennåring.

I resten av Europa så er det både akseptert og forstått at også godt voksne trenger slik behandling og at det kan hjelpe til med både den estetiske delen av smilet, men også ha positiv helseeffekt og hjelpe til med andre tann og kjeveproblemer.

 Derfor har vi hos Dentestetica tatt dette på alvor. Med vårt +30 program så inviterer vi voksne mennesker til vår klinikk for en gratis konsultasjon med vår ortodontiske tannbehandling. I tillegg vil vi ha vår estetiske lege på plass (for de som er redd for rynker og andre alderdomstegn), samt at vår ekspert på problemer knyttet til kjevelås, bruksisme og asymmetrisk bitt (TMJ problemer) vil bistå under konsultasjonen.

Ikke regulering - Invisalign er usynlig
Men slapp av. Vi ønsker ikke å sette på deg regulering, slik at du må gå rundt med trikkeskinner av stål på tennene. Med moderne behandlingsmetoder så slipper du unna med en reise til Krakow, behandling helt uten stålskinner og på toppen av det hele – Det er nesten usynlig.


Vårt Ortodontiske team består av en av Polens mest erfarne Invisalign spesialister. Sammen med det som er fremtidens måte å behandle ortodontiske pasienter så kan dette nettopp være det som passer deg perfekt: Se en video fra vår klinikk hvordan det fungerer her: https://www.youtube.com/watch?v=3Vu8oA-Jckk

Og som en spesiell gulerot for de som kanskje har ventet for lenge med å behandle sine skjeve og feilstilte tenner – så tilbyr vi:
* 25% rabatt på vår invisalign behandling.
* Gratis konsultasjon.
* Gratis 3D simulering av hva slags resultat vi ønsker å oppnå
* Gratis konsultasjon med vår spesialist på estetisk behandling.
* 50% rabatt på all estetisk behandling (frem til 01.08.2017)

Så hvis du har ortodontisk problem, men føler du er «for gammel» til å gjøre noe med det, eller du synes røykerynkene eller rynkene rundt munnvikene har blitt for stor – ja da tar du kontakt med oss i dag og kanskje er en tur til Krakow og Dentestetica løsningen på dine bekymringer.

Se vår nettside på både norsk og polsk her, og ta kontakt enten på mail, Chat eller på telefon (45687475) for mer informasjon

www.dentestetica.pl
www.dentestetica.no
www.denpro.no


Orthodontics for grownups

It is never too late for a beautiful and healthy smile. Orthodontics for adults is a new programme at Dentestetica, based on Invisalign orthodontic treatment. Dedicated both for those who never had orthodontic treatment and those who had some experience with one but are not satisfied with the effects.
What differs our clinic is a complex approach to malocclusion, completed with the offer of some chosen esthetic treatment, improving face look, correcting the oval shape and removing mouth wrinkles.

Is Invisalign somthing for you?

We are convinced it is! If you wish to learn more, make an appointment for free consultations during our Open Days on 20th and 21st April 2017. Our offer includes above all:
* free consultations with orthodontist
* 25% discount for Invisalign treatment
* free consultations with esthetic medicine specialist
* 50% discount for esthetic treatment

How does invisalign work?

After the 3D simulation we make a set of individual outlays especially for you. You exchange them every 2 weeks, until you achieve a perfect occlusion. Visits at the orthodontist's? Every 6 weeks or even less. Thanks to modern, thermosetting silicon, they are almost invisible, and most of the people will never guess you are in the middle of orthodontic treatment. What's most important, you can easily remove it while eating, brushing teeth or an important meeting.

Why is invisalign worth it?

Invisalign is a perfect solution for everyone who doesn’t want to change his lifestyle and habits. Work, sports, meeting with friends, parties, important events or trips fulfill your everyday calendar and orthodontic treatment should not affect it.

* When: 20th and 21st April 2017, Thursday and Friday
* Where: Dentestetica, ul. Kamienna 21, Kraków
* How much: Totally free
* Time: 9-19 (please make an appointment through FB or over the phone 887 05 05 01)

www.dentestetica.com
www.dentaltrips.ie

You are very welcome at Dentestetica!Ortodoncja po 30-stce

Nigdy nie jest za późno na piękny i zdrowy uśmiech. Ortodoncja dla dorosłych to nowy, stały program w klinice Dentestetica, oparty na leczeniu ortodontycznym metodą Invisalign. Dedykowane dla osób z wykształconym zgryzem, zarówno tych, które nigdy nie poddawały się żadnemu leczeniu u ortodonty, jak i tych, które nosiły już tradycyjny aparat, ale nie są zadowolone z efektów.
Naszą klinikę wyróżnia kompleksowe spojrzenie na leczenie wad zgryzu, uzupełnione ofertą wybranych zabiegów medycyny estetycznej, poprawiających naturalny wygląd twarzy, korygujących owal i usuwających zmarszczki wokół ust.

Czy to dla mnie?

Jesteśmy przekonani, że tak! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, umów się na bezpłatne konsultacje w czasie naszych Dni Otwartych 20 i 21 kwietnia 2017. W programie między innymi:
* bezpłatne konsultacje z lekarzem ortodontą
* 25% zniżki na leczenie metodą Invisalign
* bezpłatne konsultacje ze specjalistą medycyny estetycznej
* 50% zniżki na zabiegi medycyny estetycznej

Jak to działa?

Po symulacji 3D wykonujemy komplet indywidualnych nakładek tylko dla Ciebie. Wymieniasz je co 2 tygodnie, aż do uzyskania idealnego zgryzu. Wizyty u ortodonty? Co 6 tygodni lub jeszcze rzadziej. Dzięki wykonaniu z nowoczesnego, termoutwardzanego silikonu, są one niema niewidoczne, dzięki czemu aparat jest zupełnie niewidoczny, a większość osób w ogóle nie zorientuje się, że właśnie jestś w trakcie leczenia. I co najważniejsze, nakładki możesz łatwo wyjąć na czas posiłku, mycia zębów, a także ważnego spotkania czy wystąpienia.

Dlaczego warto?

Invisalign to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie chcą zmieniać swojego stylu życia i nawyków. Praca, sport, spotkania z przyjaciółmi, imprezy, ważne okazje czy wyjazdy to elementy, które wypełniają Twój codzienny kalendarz i leczenie ortodontycznie nie powinno mieć na nie wpływu.

* Termin: 20 i 21 kwietnia 2017, czwartek i piątek
* Miejsce: Dentestetica, ul. Kamienna 21, Kraków
* Udział: całkowicie bezpłatny
* Godziny: 9-19 (prosimy o umawianie się przez FB lub telefonicznie 887 05 05 01)

Więcej szczegółów:
http://www.dentestetica.pl/dni-otwarte-invisalign-ortodoncja-dla-doroslych/

Serdecznie zapraszamy!