torsdag 8. september 2016

The one thing with Invisalign, that I really like.


 I dag har turen kommet til vår medisinske direktør, Dr Andrej Gala. PhD Gala er protetikker, og har skrevet sin doktorgrad om hvordan man lager gode protetiske løsninger, og nettopp dette farger nok hans versjon når han skal skrive noen ord om hva den ene tingen med invisalign som han ønsker å trekke frem som den mest positive i forhold til vanlig regulering.

TMJ
Det første jeg tenker på hver gang det er snakk om ortodontisk behandling er tre bokstaver. TMJ, eller (Temporomandibular Joint Disorders). Dette er problemer pasienter får i kjeve og kjevelås når de har problemer med bittet, symmetri i bittet eller når det skjer store endringer på kort tid med tenner og tannstilling.

For oss som driver med protetikk og restaurering av tenner (store jobber) er dette noe vi er veldig observant på, og på mange måter vår store skrekk. Hvis vi lager store jobber, som både gjør at tannkjøtt og rotsystem blir bra og vi oppnår riktig bitehøyde og symmetri i bittet så er dette ikke nok, om pasienten opplever problemer med kjevelåsen og får smerter i kjeve og kjevelås som en følge av endringene vi har gjort.

Ortodontiske problemer
Når vi så kommer tilbake til ortodonti og den type behandling så møter de gjerne på de samme type problemene som vi som driver med Protetikk gjør. Nemlig at det er ikke sikkert at «planen som legges» på forhånd med å ordne fine, rette og jevne tenner er god for pasienten, ettersom han kan allerede ha gått for lenge med ett annet type bitt som da kjevelåsen har vent seg til.

Her kommer gjerne disse to retningene i konflikt og jeg vet ikke hvor mange «case studier» vi har nede på universitetet hvor pasienten er ferdig med sin ortodontiske behandling, men opplever smerter i kjeve og kjevelås, og blir da henvist til oss (protetikk) for at vi skal fikse dette.

Og nå kommer jeg inn på det ene punktet som jeg virkelig liker med Invisalign. Jeg må understreke at jeg ikke har jobbet lenge med denne typen behandling, og jeg regner med det kommer mye forskning på dette feltet de neste tre til ti årene, men det som jeg ser er at når de kan gjøre en nøyaktig simulering av bevegelsene de gjør av tennene, også i forhold til tid. 

Se hva som har skjedd
Med andre ord vi har en full simulering av «bitt endring» som både er nøyaktig og «tidsriktig». På den måten er ikke konseptet som den ortodontiske tannlegen har noe som kun er inne i hans hode, men noe også andre leger faktisk kan se, vurdere og ikke minst etterprøve.

Hvis en pasient kommer til oss etter endt behandling med invisalign, og opplever TMJ, så kan vi gå igjennom simuleringen, og vi vil ha ett langt bedre virkemiddel til å analysere de endringene som er gjort og eventuelt sette inn de mottiltakene som er nødvendig for at disse problemene skal forsvinne.

Jeg ser også at vi kan gå inn i forkant av behandlingen, etter at simuleringen er gjennomført, og gi råd og komme med våre vurderinger til vår ortodontiske tannlege. Dette skjer når det er store jobber på godt voksne personer hvor det TMJ kan oppstå etter endt behandling.


Hva jeg liker med invisalign
Så oppsummert så er det denne nøyaktige visualiseringen man kan gjøre med invisalign som gjør at jeg synes dette er den beste behandlingen. Vi kan ha flere stemmer inn i prosessen når vi velger behandling, og vi kan etterprøve og finne årsaker til eventuelle problemer etter endt behandling.

Hos Dentestetica har vi kanskje den mest erfarne Invisalign tannlegen i hele Polen. Med stor lidenskap for ortodonti var han veldig tidlig ute å bestemte seg for å få sertifisering som Invisalign lege. Det angrer ikke Mateusz Falkowski på i dag.


Om noen dager får vi høre hans ord om hva som gjør Invisalign så spesielt i hans øyne.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar