onsdag 18. januar 2017

Periodontitt - Behandle periodontitt i utlandet


Hva er periodonti, hvor kommer det fra og kanskje viktigere – Hvordan skal man behandle og følge opp pasienter som har slike problemer?

Noe forenklet er periodontitt en fellesbetegnelse på alle problemene knyttet til tannkjøtt og problemer med tennene som en følge av sykt og dårlig tannkjøtt.

Det er vanskelig, om ikke umulig å stille en entydig diagnose på hvor slike problemer kommer fra siden problemet gjerne er sammensatt. Ikke tilfredsstillende hygiene, røyking, diabetes, genetikk og alder er faktorer som ofte går igjen. Selv om det ikke er vitenskapelig bevist så er det også klare tegn på at genetikk spiller inn og det kan være hele familier som “arver” slike problemer.

Sykdomsmønsteret utspiller seg gjerne ved at man ikke klarer å fjerne plakk og tannstein (bakteriebelegg på tennene) og dette “kryper” ned under tannkjøttet. Dette vil samle bakterier og kan lage såkalte “lommer” mellom tennene der bakteriene får være uforstyrret siden man ikke kommer til med verken skyllemiddel eller ved vanlig tannbørste. Definisjonen på periodontitt er når disse lommene mellom tennene blir dypere enn tre millimeter.

Disse lommene vil etterhvert bli dypere og kjevebeinet mellom tennene vil bli angrepet. Dette fører igjen til beintap og festet for tennene blir dårligere som igjen fører til at tennene kan bli løse og etterhvert falle ut eller bli ekstraktet på andre måter.

De første symptomene for periodontitt er at man ser at tannkjøttet trekker seg noe tilbake. Tannkjøttet blir misfarget og man opplever at “tennene blir lengre”. Man kan også oppleve lettere blødninger når man pusser tenner og at tennene føles ømme når man biter i noe hardt. På dette stadiet av sykdommen er det fortsatt relativt enkelt å få satt på bremsene på sykdommen. Det vil være økt hygiene, undervisning i hvordan man holder hygienen på ønsket nivå og enkle behandlingssesjoner hos tannlegen hvor man går inn og renser tannkjøtt og tannstammen/tannrøttene. Dette kalles dyprens, eller curittage.

Dette vil typisk sette en brems på utviklingen og kanskje også stoppe prosessen med beintap, men man vil aldri kunne reversere tilstanden tilbake til utgangspunktet. Det er derfor veldig viktig at man starter behandlingen tidlig slik at man ikke venter så lenge at tennene blir så løse at ekstraksjon er eneste utvei.

Neste steg i sykdomsutviklingen er at tannkjøttet fortsetter å trekke seg tilbake. Man opplever å få lommer mellom tennene, tennene vil bli løse og man kan oppleve dårlig lukt/ånde og at man får lette smerte når man beveger på tennene.  Hvis man fortsetter med å ikke ta sykdommen på alvor og ikke starter behandling, så vil man også kunne oppleve at det danner seg puss rundt tennene og at det estetiske “utrykket” blir dårligere med både fargeendringer og plakkdannelse.

Periodontitt bakterier
Når sykdommen kommer til dette stadiet så vil det kreve en annen type behandling hos tannlegen. Tannlegen vil her gå dypere ned langs tannroten å rense og “vaske” bort bakterier. Det kan bli aktuelt å fjerne noe av tannkjøttet slik at de lommene mellom tennene blir eksponert og på den måten er mulig for pasienten selv å holde hygienen, samt at de dårlige bakteriene som klarer seg uten oksygen får et dårligere klima å arbeide i.

Det tredje stadiet i sykdommen er når tennene er i ferd med å bli så løse attrekking er siste alternativ. Da er det fortsatt å holde hygienen, avlaste tenner med å sette dem sammen og til slutt vurdere å trekke tenner for så å få de erstattet (enten med protese eller implantater).

Fjerne kilden til Periodontitt bakterier
Når man trekker tenner så vil man i utgangspunktet fjerne kilden til bakteriene og også fjerne sykdommen, men det vil ta noe tid før klimaet er tilfredsstillende og tilstanden stabiliserer seg.


Så hva kan man gjøre for å holde periodontitt i sjakk?

Punkt nummer en er å få stilt riktig diagnose tidlig, slik at tannlegen kan holde oppsyn med tilstanden, starte den best tenkelige behandlingen og ikke minst instruere pasienten. Dette vil typisk være knyttet til å holde hygienen på tilfredsstillende nivå, legge en plan på hvor ofte man bør gå til periodonti behandling (dyp rens av tannkjøttet) og videre veiledning om røyking, snusing og eventuelt andre uvaner. Røyking er den verste fienden pasienter som sliter med periodonti, og den enkeltfaktoren som kan ha mest å si for å få stabilisert tilstanden og satt bremsene på sykdomsutviklingen.

Hostannlegen i Krakow så har vi periodontitt spesialist fire dager i uken. Dr. Monika Sliz er en av Krakows aller mest erfarne periodontitt tannleger. Hennes utdannelse er godkjent av norske HELFO og behandlingen som utføres vil derfor være refusjonsberetiget.

Dentestetica - Et komplett tannlegesenter
Vi i Dentestetica tar slike problemer ekstremt alvorlig. Periodontitt er en av deområdene hvor norske tannleger kanskje er litt svake, eventuelt at det er for få spesialister som kan hjelpe pasienter som har problemer og derfor blir vårt ansvar enda viktigere.


Hos Dentestetica så er periodontitt konsultasjon en av flere konsultasjoner. Det tar litt lengre tid, men det er helt avgjørende for at vi skal klare å stille riktig diagnose og gi den behandlingen som er nødvendig for å komme i mål både på langsikt, mellom behandlingene og at vi oppfyller kravene for refusjonhjemme i Norge hos HELFO.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar