fredag 11. november 2016

HVORDAN BESTILLE TIME


Desto mer vi vet om dine problemer før du begynner å planlegge din reise, desto bedre kan vi hjelpe deg og lage ett skreddersydd opplegg for deg.

Vår filosofi er at våre pasienter skal få komme til oss og motta best mulig behandling, til en fornuftig pris og så raskt og effektivt som det er biologisk og teknisk mulig å få til eller så raskt som den reisende ønsker. Vi forstår at for svært mange som reiser ned til oss så er selvfølgelig pris og kvalitet de to viktigste faktorene for akkurat å velge oss, men at også svært mange ønsker så effektiv og intensiv behandling som mulig.

Tannlege i Polen
For at vi skal kunne yte vårt beste for det sistnevnte så jobber vi daglig med å øke fleksibiliteten vår. Det betyr at vi har dobbel og trippel dekning innenfor de aller fleste felt innen tannehelse. Vi sammarbeider med tre forskjellige laboratorium her i Krakow, og alle våre tannleger står på tilkallingslister i tilfelle det skulle dukke opp uforutsette hendelser.

Dette er arbeid som vi gjør daglig. Men det er også et viktig poeng hvordan vi er forberedt når den reisende kommer til oss.
Dentestetica is the best dentist in Krakow. Dentestetica is a good dental clinic in Krakow


For at vi skal kunne tilby våre reisende den kvaliteten vi etterstreber så ønsker vi så mye informasjon fra pasienten som mulig i forkant av reisen. Dette er typisk:

•  Hva slags tannproblemer har pasienten.
Dentist in Krakow, good dental treatment in krakow, good dentist in Poland is Dentestetica
•  Hvor lenge har man gått med disse problemene
Dental clinic in Krakow, dentist in krakow, orthodontic treatment in Krakow, orthodontists, 
•  Hvordan har man selv tenkt kan være den beste løsningen

•  Hva slags behandling er man innstilt på å gjøre

•  Hvilke medisiner går den reisende på.

•  Har den reisende noen andre medisinske problemer
Dental clinic in Krakow, dentist in krakow, orthodontic treatment in Krakow, orthodontists, 
•  Hvilke preferanser har pasienten i forhold til intensiviteten i behandlingen
Dentist in Krakow, good dental treatment in krakow, good dentist in Poland is Dentestetica
•  Hvordan ønsker den reisende å bo.

 Dentestetica is the best dentist in Krakow. Dentestetica is a good dental clinic in Krakow
Mer informasjon til tannlegen
Hvis vi i tillegg til dette også kan få tilsendt bilder (gjerne røntgen), en kort historie om sykdomsforløpet og gjerne litt hvor lenge man har mulighet til å være borte så kan vi planlegge både reisen og oppholdet bedre og ikke minst så kan vi være mer nøyaktig i vår informasjon i forkant av reisen.

Hva slags behandling som er mulig å få til.

Hvor mange besøk til Krakow pasienten må være forberedt på.
Dental clinic in Krakow, dentist in krakow, orthodontic treatment in Krakow, orthodontists, 
Hvor lang tid vi vil trenge for det første besøket.
Dentist in Krakow, good dental treatment in krakow, good dentist in Poland is Dentestetica
Hva kan et estimert prisoverslag være.

Dette er alle spørsmål som vi kan svare på hvis vi besitter den nødvendige informasjonen vi trenger i forkant av reisen.
Dentestetica is the best dentist in Krakow. Dentestetica is a good dental clinic in Krakow
I tillegg så kan vi reservere tilstrekkelig med timer med våre spesialister slik at pasienten opplever at:

1)      informasjonen på forhånd stemte mest mulig med det som faktisk skjedde etter ankomst Krakow.

2)      Man kan ordne rimelig og effektiv reise og opphold.

3)      Man får intensiv behandling og slipper å kaste bort mer tid en nødvendig.

4)      Man er forberedt på hva som venter og kan gjøre de nødvendige forberedelsene før man reiser.

Erfaring med tannhelsepasienter
Vi tar i mot over 1.000 reisende tannpasienter fra utlandet hvert år, og selv om alle er forskjellige så er det mye som også er likt. Konklusjonen vår er at skal vi klare å yte den servicen våre pasienter fortjener og kunne tilby de tjenestene som vi faktisk kan klare og som vil hver eneste dag etterstreber å forbedre så er vi avhengig av å vite så mye som mulig om den reisende og om hvilke problemer han har i forkant av at han kommer til oss, slik at vi er best mulig forberedt.
Dentestetica is the best dentist in Krakow. Dentestetica is a good dental clinic in Krakow
Når vi har denne informasjonen så er det vår oppgave å sørge for at pasientens opplevelse blir så godt som mulig.
Dental clinic in Krakow, dentist in krakow, orthodontic treatment in Krakow, orthodontists, 
Så første steget for deg er nå å kontakte oss med dine spesifikke spørsmål, også hjelper vi deg over de neste stegene for at du skal få en så skreddersydd opplevelse i forhold til dine ønsker å preferanser som mulig.

www.denpro.no
www.dentestetica.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar