mandag 11. juli 2016

Lytt til pasienten og du kan få svar


Hos oss i Dentestetica så er samtale, komunikasjon og lytte til hva pasienten faktisk sier like viktig som det vi finner under selve konsultasjon.

Vi vet at pasienten selv kjenner sin situasjon, og mens vi kun får ett øyebliksbilde, så er det pasienten som har oppleved utviklingen og kjenner hvordan situasjonen med vedkommendes tenner har foreløpt.

Derfor er pasienten selv det beste vitne. Vi kan ta røntgenbilder, vi kan lese journaler og utføre undersøkeleser, men om vi ikke lytter til pasienten så får vi bare halve historien.
En ting er hva pasienten har følt og oppleved, men vi må også høre hva slags behandling og resultat man har sett for seg.

Når vi så begynner å planlegge en behandling så er pasienten med på dette. Vi setter opp forskjellige alternativer, og forklarer fordeler og ulemper med hvert alternativ (fra et medisinsk, økonomisk, holdbarhets og estetisk perspektiv). Deretter lytter vi til pasienten og med det prøver å få innblikk i hvilke preferanser og hva slags forventinger til tannbehandlingen vedkommende har, og ikke minst: Hva slags behandling (og resultat) vil man bli fornøyd med.
tannlege i krakow slik tannbehandling i krakow skal være. Implantat i Polen.
Det er ingen hensikt å lage gode medisinske løsninger, hvis ikke pasienten er fornøyd.
tannlege i krakow slik tannbehandling i krakow skal være. Implantat i Polen.
Vi i Krakow legger ned mye arbeid på å komme frem til minste felles multiplum og hvis den reisende ønsker tannregulering, så gjør vi det (om det er medisinsk forsvarlig, og selv om det kan betyr minst tre reiser ekstra til Krakow). Hvis pasienten ikke ønsker implantater og er inneforstått med at broløsningen er mindre holdbar, så lager vi en bro (etter å ha informert pasienten godt om alternativene).
tannlege i krakow slik tannbehandling i krakow skal være. Implantat i Polen.
Tannlege i Krakow trenger ikke å være så vanskelig. Hvis man har dyktige folk, holder komunikasjonen oppe og er ærlig så er det faktisk lett å legge tannbehandlingen til utlandet.
tannlege i krakow slik tannbehandling i krakow skal være. Implantat i Polen.
Besøk tannlege i Krakow - Besøk denpro! Slik tannbehandling i Krakow skal være
tannlege i krakow slik tannbehandling i krakow skal være. Implantat i Polen
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar